Zajmuję się

Choroby nerwowo-mięśniowe

Przyczyną chorób z tej grupy jest uszkodzenie komórek nerwowych w rdzeniu kręgowym, włóknach nerwowych lub mięśniach. Najczęściej spotykane schorzenia to: rdzeniowy zanik mięśni, dystrofie mięśniowe, miopatie, polineuropatie.

Do typowych objawów zalicza się: osłabienie siły mięśni, ograniczenie zakresów ruchu w stawach, deformacje kręgosłupa i zaburzenia oddechowe, męczliwość; trudności występujące podczas codziennych aktywności takich jak chód, wchodzenie po schodach, wstawanie z krzesła, wstawanie z podłogi, unoszenie rąk.

Fizjoterapia w tych przypadkach dąży do reedukacji czynności dnia codziennego, zapobiegania przykurczom i deformacjom stawowym lub ich zmniejszania, utrzymania/poprawy obniżającej się siły mięśniowej, utrzymania prawidłowej postawy albo poprawy, gdy postawa jest nieprawidłowa (obejmuje to zapobieganie skoliozie bądź jej leczenie), utrzymania/poprawy funkcji oddechowej, przedłużenia/ułatwienia funkcji lokomocji, wreszcie do poprawy funkcji ruchowych i jakości życia poprzez dobór odpowiedniego sprzętu ortopedycznego. Należy również zadbać o edukację chorych i ich opiekunów.