Zajmuję się

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)

Jest to przewlekłe, trwałe i niepostępujące uszkodzenie mózgu. Objawami są zaburzenia ruchu i postawy, które mają wpływ na mówienie, oddychanie, połykanie i sen. Mogą wystąpić także: padaczka, nietrzymanie moczu, wady wzroku, zaburzenia zachowania, zaburzenia umysłowe.

Przyczyną wystąpienia MPD są komplikacje okołoporodowe lub poporodowe, w szczególności: niedotlenienie i niedokrwienie płodu, zakażenia/zatrucia organizmu matki w czasie ciąży, różne zaburzenia przebiegu ciąży (np. przedwczesne pęknięcie błon płodowych), ciąża mnoga, przedłużający się poród, zaawansowane wcześniactwo (gdy dziecko rodzi się wcześniej niż w 33 tygodniu ciąży), bardzo niska masa ciała dziecka przy urodzeniu, wiek matki – bardzo młody (poniżej 16 lat) lub zaawansowany (powyżej 40 lat), wreszcie mutacje genetyczne.

Klasyfikacja ze względu na wywoływane zaburzenia zdolności ruchowych:

  • spastyczne MPD – powoduje zwiększone napięcie mięśniowe,
  • dyskinetyczne MPD – zmienne napięcie mięśniowe,
  • atetotyczno-hipotoniczne MPD – obniżone napięcie mięśniowe.

Klasyfikacja ze względu na umiejscowienie:

  • monoplegia – porażenie jednej tylko części ciała,
  • hemiplegia – porażenie połowy ciała,
  • diplegia – porażenie wszystkich kończyn, ale w szczególności obu nóg,
  • tetraplegia– dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe, dotykające nóg i rąk, a także mięśni, tułowia oraz karku.

Do oceny stanu pacjenta stosuje się skalę GMFCS (Gross Motor Function Classification System).

Zajmuję się rehabilitacją osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (na wszystkich poziomach skali GMFCS), zarówno tych w wieku nastoletnim, jak i dorosłych.