O Mnie

Nazywam się Sara Matecka  i jestem fizjoterapeutą. Od kilkunastu lat wspieram osoby z niepełnosprawnościami, również jako wolontariusz i opiekun. Moja praca jest także moją największą pasją.

Studia licencjackie i magisterskie ukończyłam w 2016 r. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Współtworzyłam innowację społeczną dofinansowaną z Funduszy Europejskich: projekt usług asystencji osobistej dla dorosłych osób niepełnosprawnych (18-35 lat).

Obecnie zajmuję się fizjoterapią osób dorosłych z dysfunkcjami neurologicznymi oraz z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (czyli integracji sensorycznej, SI). Łączę poznane koncepcje tak, aby terapia nastawiona była na indywidualne potrzeby funkcjonalne pacjenta. Uczestniczę w licznych szkoleniach oraz konferencjach (zob. listę poniżej). Rozwijam się również naukowo, aby moja wiedza była jak najbardziej aktualna. Pracuję również przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów w Zespole ds. Kontroli.

Prawo do wykonywania zawodu potwierdzone przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, nr 31670.

Ukończone kursy:

 • Koncepcja PNF 1 i 2.
 • IBITA Bobath dla dorosłych – kurs podstawowy i rozwijający.
 • Stymulacja bazalna – kurs podstawowy i rozwijający.
 • Rehabilitacja układu przedsionkowego-jak skutecznie leczyć zawroty głowy.
 • Integracja sensoryczna 1 i 2.
 • Intensywna funkcjonalna fizjoterapia dorosłych chorych po uszkodzeniu mózgu.
 • Wspieranie ruchu poprzez pozycjonowanie.
 • Terapia w wodzie- kurs podstawowy Halliwick.
 • Neurorehabilitacja z terapią funkcjonalną ręki.
 • Współczesna fizjoterapia oddechowa- stymulacja oraz oczyszczanie układu oddechowego od pierwszych dni.
 • Kinesiology taping.
 • Usg w praktyce fizjoterapeuty- kurs podstawowy.
 • Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii w oparciu o ICF.
 • Badanie, strategie terapii i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.
 • Dodatkowo udział w licznych warsztatach i konferencjach, m.in. Postępowanie w śpiączce, Warsztaty Aktywnej Rehabilitacji, Podmiotowość osób z wieloraką niepełnosprawnością, International Day of Physiotheraphy, I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Publikacje naukowe:

 • Zasadzka Ewa, Walczak Sara i in. Wpływ cyklicznie podejmowanej fizjoterapii na sprawność funkcjonalną osób starszych po przebytym udarze mózgu, w: Rehabilitacja w Praktyce 2017 (1).
 • Matecka Sara, Biliński Grzegorz i in. Zastosowanie koncepcji Bobath w terapii zaburzeń czucia u pacjentów po udarze, w: Rehabilitacja w praktyce 2022 (2).
 • Wystąpienie na konferencji Opieka Długoterminowa w Praktyce w Poznaniu, temat prelekcji: Wpływ cyklicznie podejmowanej fizjoterapii na sprawność funkcjonalną osób starszych po przebytym udarze mózgu.

Zajmuje się:

Udar mózgu
Choroba Parkinsona
• Stwardnienie rozsiane
• Stwardnienie zanikowe boczne
• Zespół Downa
• Urazy czaszkowo-mózgowe
• Choroby nerwowo-mięśniowe
• Zespoły móżdżkowe, ataksja
• Śpiączka i zaburzenia świadomości
• Mózgowe porażenie dziecięce
• Zaburzenia czucia
• Głęboka wieloraka niepełnosprawność
• Obwodowe uszkodzenia nerwów, Polineuropatia
• Uszkodzenie błędnika
• Zawroty głowy
• Inne zaburzenia w obrębie układu nerwowego