Metody

Hallwick

Koncepcję Hallwick wykorzystuje się do nauki pływania oraz terapii w wodzie. Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla osób z niepełnosprawnością, jak i sprawnych. Podczas zajęć nie wykorzystuje się żadnych pomocy wypornościowych. Uczy się za to pływaka kontroli oddechu i radzenia sobie w wodzie, dążąc do osiągnięcia pełnej samodzielności w wodzie, bez względu […]

Metody

Kinesiology taping

Kinesiology taping (kinesiotaping, plastrowanie dynamiczne, KT), wynaleziony przez dr. Kenzo Kase z Japonii, jest stosunkowo nową metodą, stosowaną zarówno terapeutycznie, jak i profilaktycznie. Polega na aplikowaniu specjalnych, elastycznych plastrów/taśm/tejpów (kinesiology tape), które stają się dla ciała źródłem bodźców mechanicznych: zmniejszają, stabilizują lub zwiększają napięcie mięśniowe. Plastry te – niekrępujące ruchów, przepuszczalne dla powietrza i wody – […]

- Metody

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to proces analizy i przetwarzania bodźców płynących z otoczenia do mózgu. Najważniejsze zmysły, które dostarczają nam informacji to: dotyk, czucie głębokie (propriocepcja) oraz układ przedsionkowy odpowiedzialny za równowagę. Kiedy jednak mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania mówimy o zaburzeniach SI. Problemy z dezintegracją mogą wynikać a z nadmiernego lub za małego […]

Metody

Stymulacja bazalna 

(Czyli: od podstaw). Koncepcja niemieckiego profesora Andreasa Fröhlicha, stosowana jest od lat 70. XX w. Autor terapii wskazał zasadnicze „punkty” terapii – jak postrzeganie, ruch czy doświadczenia społeczne – dzięki którym terapeuta „schodzi na poziom pacjenta”. Stymulacja bazalna przeznaczona jest dla osób w różnym wieku dotkniętych głęboką niepełnosprawnością, w tym intelektualną, oraz stanami zaburzeń świadomości, takimi jak […]

Metody

Bobath dla dorosłych 

Metoda stworzona przez Bertę i Karela Bobathów w połowie XX w., dzięki swej otwartości stale się rozwija. W rezultacie, mimo niezmiennych założeń, pozostaje najważniejszą koncepcją w pracy z dysfunkcjami neurologicznymi. Obejmuje badanie i terapię pacjentów z zaburzeniami napięcia, ruchu i funkcji wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Terapia jest zindywidualizowana i ukierunkowana na cel funkcjonalny – konkretną czynność dnia codziennego. Najważniejsze założenia […]

Metody

PNF

…czyli proprioceptive neuromuscular facilitation, albo inaczej: proprioceptywne neurotorowanie. Spokojnie, to tylko strasznie brzmi! Ta metoda wykorzystuje skomplikowane wzorce ruchu, poprzez które informacje trafiają do mózgu. W efekcie odtwarza się lub poprawia kontrolę motoryczną (ruchową). Do terapii wykorzystuje się silniejsze partie ciała, przenosząc pobudzenie na te słabsze. Procesowi uczenia się ruchu towarzyszą bodźce oddziałujące na wiele […]