Zajmuję się

Śpiączka

Może być spowodowana m.in. przez: zatrucie lekami lub środkami odurzającymi, uraz (zwł. uraz głowy – najczęstsza przyczyna), wstrząs, niedotlenienie mózgu (np. na skutek podtopienia), zatrzymanie akcji serca, udar i krwawienie mózgowe, encefalopatię wątrobową, hypoglikemię, powikłania cukrzycy, niewydolność nerek, zaburzenia rytmu serca, epilepsję. Śpiączka jest zaburzeniem przytomności i świadomości. Pacjenta nie można obudzić żadnym dźwiękiem ani […]

- Metody

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to proces analizy i przetwarzania bodźców płynących z otoczenia do mózgu. Najważniejsze zmysły, które dostarczają nam informacji to: dotyk, czucie głębokie (propriocepcja) oraz układ przedsionkowy odpowiedzialny za równowagę. Kiedy jednak mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania mówimy o zaburzeniach SI. Problemy z dezintegracją mogą wynikać a z nadmiernego lub za małego […]

Metody

Stymulacja bazalna 

(Czyli: od podstaw). Koncepcja niemieckiego profesora Andreasa Fröhlicha, stosowana jest od lat 70. XX w. Autor terapii wskazał zasadnicze „punkty” terapii – jak postrzeganie, ruch czy doświadczenia społeczne – dzięki którym terapeuta „schodzi na poziom pacjenta”. Stymulacja bazalna przeznaczona jest dla osób w różnym wieku dotkniętych głęboką niepełnosprawnością, w tym intelektualną, oraz stanami zaburzeń świadomości, takimi jak […]

Metody

Bobath dla dorosłych 

Metoda stworzona przez Bertę i Karela Bobathów w połowie XX w., dzięki swej otwartości stale się rozwija. W rezultacie, mimo niezmiennych założeń, pozostaje najważniejszą koncepcją w pracy z dysfunkcjami neurologicznymi. Obejmuje badanie i terapię pacjentów z zaburzeniami napięcia, ruchu i funkcji wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Terapia jest zindywidualizowana i ukierunkowana na cel funkcjonalny – konkretną czynność dnia codziennego. Najważniejsze założenia […]

Metody

PNF

…czyli proprioceptive neuromuscular facilitation, albo inaczej: proprioceptywne neurotorowanie. Spokojnie, to tylko strasznie brzmi! Ta metoda wykorzystuje skomplikowane wzorce ruchu, poprzez które informacje trafiają do mózgu. W efekcie odtwarza się lub poprawia kontrolę motoryczną (ruchową). Do terapii wykorzystuje się silniejsze partie ciała, przenosząc pobudzenie na te słabsze. Procesowi uczenia się ruchu towarzyszą bodźce oddziałujące na wiele […]

Zajmuję się

Urazy czaszkowo-mózgowe

Przyczyną urazów są: wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, pobicia, rany postrzałowe czy wypadki w pracy. Powstają na skutek gwałtownego uderzenia i zadziałania na mózg sił przyspieszenia lub hamowania. Co ciekawe, czasem dochodzi do tzw. „efektu shakera”- dochodzi wtedy do pozrywania dróg neuronalnych, czego nie widać w tradycyjnych metodach neuroobrazowania. Urazów czaszkowo-mózgowych doznają przeważnie mężczyźni w […]