Metody

Bobath dla dorosłych 

Metoda stworzona przez Bertę i Karela Bobathów w połowie XX w., dzięki swej otwartości stale się rozwija. W rezultacie, mimo niezmiennych założeń, pozostaje najważniejszą koncepcją w pracy z dysfunkcjami neurologicznymi. Obejmuje badanie i terapię pacjentów z zaburzeniami napięcia, ruchu i funkcji wynikających z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Terapia jest zindywidualizowana i ukierunkowana na cel funkcjonalny – konkretną czynność dnia codziennego. Najważniejsze założenia […]

Metody

PNF

…czyli proprioceptive neuromuscular facilitation, albo inaczej: proprioceptywne neurotorowanie. Spokojnie, to tylko strasznie brzmi! Ta metoda wykorzystuje skomplikowane wzorce ruchu, poprzez które informacje trafiają do mózgu. W efekcie odtwarza się lub poprawia kontrolę motoryczną (ruchową). Do terapii wykorzystuje się silniejsze partie ciała, przenosząc pobudzenie na te słabsze. Procesowi uczenia się ruchu towarzyszą bodźce oddziałujące na wiele […]

Zajmuję się

Urazy czaszkowo-mózgowe

Przyczyną urazów są: wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, pobicia, rany postrzałowe czy wypadki w pracy. Powstają na skutek gwałtownego uderzenia i zadziałania na mózg sił przyspieszenia lub hamowania. Co ciekawe, czasem dochodzi do tzw. „efektu shakera”- dochodzi wtedy do pozrywania dróg neuronalnych, czego nie widać w tradycyjnych metodach neuroobrazowania. Urazów czaszkowo-mózgowych doznają przeważnie mężczyźni w […]